vlastný obraz

2020

Obraz z vlastnej fotografie

 motív obrazu:

rozmer obrazu:
vaša fotografia/obrázok:
odporúčame nahrávať fotografie v originálnej a v čo najvyššej kvalite a v rozlíšení ako je minimum, preto ak požadujete vyhotoviť obraz kde postačuje 2 Mpix fotka no máte k dispozícii vyššiu kvalitu (4 Mpix, 6Mpix, 8Mpix alebo vyššiu) odporúčame nahrať vyššiu verziu fotky

7.00 € 189 CZK

Minimálne rozlíšenia fotografií pre zrealizovanie obrazu v správnej kvalite:

parametre vlastného obrazu

Ukážky motívov obrazov:

motívy obrazu s vlastným motívom